LGS merkezi sınav uygulama takvimi 2021

admin
Temmuz 8, 2021
LGS merkezi sınav

LGS merkezi sınav – Meb sınav ile ilgili uygulama takvimini yayınladı. Öğrenciler sınava başvururken hazırlanan takvim dahilinde hareket edeceklerdir. LGS merkezi sınav uygulama takvimi 2021 aşağıdadır.

LGS merkezi sınav

Sınıf:   8. sınıf

Başvuru Tarihi:

Başvurular Merkezî Olarak
Bakanlık Tarafından Yapılacaktır.
(Yurt dışında e-Okul sistemine
kayıtlı olmayan öğrenciler hariç)
05-14 Nisan 2021

Sınav Giriş Yeri: 

27 Mayıs 2021
tarihinde e-Okul
Veli
Bilgilendirme
Sisteminden İlan
Edilecektir

Sınav Tarihi: 06 Haziran 2021

Sınav Sonuçlarının İlanı : 30 Haziran 2021

BAŞVURU İŞLEMLERİ

LGS merkezi sınav

2020-2021 öğretim yılında özel eğitim uygulama okulları ile bu okulun programlarının
uygulandığı özel eğitim sınıfları hariç resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında
öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt
olma şartını taşıyan 8’inci sınıf öğrencilerinin, Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından
yapılacaktır. Ancak, başvurusu merkezî olarak yapılacak bu öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu
bulunmayacaktır.
Geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8’inci sınıf
öğrencilerinin Merkezî Sınav başvurularına dair bilgiler, okul koordinatörleri tarafından YÖBİS
üzerinden kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemleri 14 Nisan 2021 tarihine kadar
tamamlanacaktır.
Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılan resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının
8’inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler, 05 Nisan 2021 tarihinden itibaren Merkezî Sınav
başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebileceklerdir.

Başvuru işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden bilgileri güncel olmayan öğrenciler bu
durumu, kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine bildireceklerdir. Okul müdürlükleri, öğrencilerin
bilgilerini (fotoğraf, MERNİS-nüfus kayıtları, zorunlu yabancı dil, muafiyet durumları, denklik
kayıtları, sınav tedbir hizmeti gibi) 14 Nisan 2021 tarihine kadar kontrol ederek gerekli güncelleme
işlemlerini tamamlayacaklardır. Öğrencilerin elektronik ortamdaki bilgilerinin güncelliğinden okul
müdürlükleri sorumlu olacaktır.
2.2. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin Merkezî Sınav başvurusu, örgün ortaöğretim
kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8’inci sınıfında devam ediyor
olmak şartıyla, Bakanlık tarafından yapılacaktır. Öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu
bulunmayacaktır.
Başvuru işlemleri ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili işlemler Açık Öğretim Ortaokulu
Müdürlüğü tarafından takip edilecektir. Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü özel eğitim ihtiyacı olan
öğrenciler için uygulanacak sınav tedbir hizmetleri ile ilgili EK-2 formlarını düzenleyerek 15 Nisan
2021 tarihine kadar ÖDSGM’ye bildirecektir.
2.3. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerden,
30/5/2019 tarihli ve 30789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik
Yönetmeliği” esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilenler Türkiye’deki 8’inci sınıf seviyesine
denk sınıfta öğrenim görüyor olmak şartıyla;
a. Başvurularını, 05-14 Nisan 2021 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya
Başkonsoloslukları üzerinden yapacaklardır,
b. Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin
Merkezî Sınav Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Başkonsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır,
c. Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrencilere ait başvuru belgeleri
Büyükelçilik veya Başkonsolosluklarca odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine 14 Nisan
2021 tarihine kadar gönderilecektir.
Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen başvuru belgelerinin asılları öğrenci velisi tarafından Ölçme,
Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No:8
Teknikokullar/Yenimahalle/ANKARA adresine en geç 22 Nisan 2021 tarihine kadar ulaşacak şekilde
gönderilecektir.
Başvuru Belgeleri;
– Bir adet vesikalık fotoğraf
– Geçerli kimlik belgesi fotokopisi
– Onaylı denklik belgesi
– “Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru
Formu”nun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası
Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik olması durumunda bu
öğrenciler sınavlara giremeyeceklerdir. Faks yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Başvurular;
a. Elektronik ortamdaki öğrenci bilgilerinde eksiklik, çelişki veya hata varsa,
b. Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik varsa
geçersiz sayılacaktır.

SINAVIN KAPSAMI

Merkezî Sınavda Tablo-1’de belirtilen alanlardan soruların yer aldığı testler uygulanacaktır.
Her alan için 8’inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin
okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme,
bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.

BİRİNCİ OTURUM

SÖZEL ALAN
Alt Testler Soru Sayısı
Türkçe 20
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10
Yabancı Dil 10
Toplam 50

İKİNCİ OTURUM

SAYISAL ALAN
Alt Testler Soru Sayısı
Matematik 20
Fen Bilimleri 20
Toplam 40

TANIMLAR VE KISALTMALAR

BAKANLIK:  Millî Eğitim Bakanlığı

ÇÖZGER :  Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu

ELEKTRONİK ORTAM :  e-Okul ve YÖBİS

e–OKUL :  Okul Yönetim Bilgi Sistemi

MERKEZÎ SINAV
Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 8’inci
sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program
ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu
teknik programlarına öğrenci yerleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça yapılan merkezî sınavı

MSP
Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları
ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci
yerleştirmede kullanılan Bakanlıkça yapılan merkezî sınav puanı

RAM :  Rehberlik ve Araştırma Merkezi

ÖDSGM :  Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

YÖBİS : Geçici Eğitim Merkezlerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarının
tutulduğu elektronik kayıt sistemi

Meb kılavuzuna aşağıdaki linkten ulabilirsiniz.

Meb kılavuzu için tıklayınız.

(YKS) ÜNİVERSİTELERE GİRİŞ SINAVI
26 haziran 2021

Üye OlŞifremi Unuttum

Son Yorumlar
    × Whatsap İletişim